epiphany

Second Sunday after the Epiphany

Isaiah 62:1-5; Psalm 36:5-10; 1 Corinthians 12:1-11; John 2:1-11

Year C
Epiphany
Jan 20, 2019

Transfiguration Sunday

2 Kings 2:1-12; Psalm 50:1-6; 2 Corinthians 4:3-6; Mark 9:2-9

Year B
Epiphany
Feb 11, 2018

Fifth Sunday after the Epiphany

Isaiah 40:21-31; Psalm 147:1-11, 20c; 1 Corinthians 9:16-23; Mark 1:29-39

Year B
Epiphany
Feb 04, 2018

Sixth Sunday after the Epiphany

2 Kings 5:1-14; Psalm 30; 1 Corinthians 9:24-27; Mark 1:40-45

Year B
Epiphany

Fourth Sunday after the Epiphany

Deuteronomy 18:15-20; Psalm 111; 1 Corinthians 8:1-13; Mark 1:21-28

Year B
Epiphany
Jan 28, 2018

Third Sunday after the Epiphany

Jonah 3:1-5, 10; Psalm 62:5-12; 1 Corinthians 7:29-31; Mark 1:14-20

Year B
Epiphany
Jan 21, 2018

Second Sunday after the Epiphany

1 Samuel 3:1-10, (11-20); Psalm 139:1-6, 13-18; 1 Corinthians 6:12-20; John 1:43-51

Year B
Epiphany
Jan 14, 2018

Transfiguration Sunday

Exodus 24:12-18; Psalm 2 or Psalm 99; 2 Peter 1:16-21; Matthew 17:1-9

Year A
Epiphany
Feb 26, 2017

Eighth Sunday after the Epiphany

Isaiah 49:8-16a; Psalm 131; 1 Corinthians 4:1-5; Matthew 6:24-34

Year A
Epiphany

Seventh Sunday after the Epiphany

Leviticus 19:1-2, 9-18; Psalm 119:33-40; 1 Corinthians 3:10-11, 16-23; Matthew 5:38-48

Year A
Epiphany
Feb 19, 2017