season after pentecost

Ninth Sunday in Ordinary Time

Genesis 6:9-22, 7:24, 8:14-19; Psalm 46; (Deuteronomy 11:18-21, 26-28; Psalm 31:1-5, 19-24;) Romans 1:16-17; 3:22b-28 (29-31); Matthew 7:21-29

Year A
Season after Pentecost

All Saints Day

Daniel 7:1-3, 15-18; Psalm 149; Ephesians 1:11-23; Luke 6:20-31

Year C
Season after Pentecost
Nov 01, 2016

33rd Sunday in Ordinary Time

Isaiah 65:17-25; Isaiah 12; (Malachi 4:1-2a; Psalm 98;) 2 Thessalonians 3:6-13; Luke 21:5-19

Year C
Season after Pentecost
Nov 13, 2016

32nd Sunday in Ordinary Time

Haggai 1:15b-2:9; Psalm 145:1-5, 17-21 or Psalm 98; (Job 19:23-27a; Psalm 17:1-9;) 2 Thessalonians 2:1-5, 13-17; Luke 20:27-38

Year C
Season after Pentecost
Nov 06, 2016

31st Sunday in Ordinary Time

Habakkuk 1:1-4 and 2:1-4; Psalm 119:137-144; (Isaiah 1:10-18; Psalm 32:1-7;) 2 Thessalonians 1:1-4, 11-12; Luke 19:1-10

Year C
Season after Pentecost
Oct 30, 2016

30th Sunday in Ordinary Time

Joel 2:23-32; Psalm 65; (Sirach 35:12-17 or Jeremiah 14:7-10, 19-22; Psalm 84:1-7;) 2 Timothy 4:6-8, 16-18; Luke 18:9-14

Year C
Season after Pentecost
Oct 23, 2016

29th Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 31:27-34; Psalm 119:97-104; (Genesis 32:22-31; Psalm 121;) 2 Timothy 3:14-4:5; Luke 18:1-8

Year C
Season after Pentecost
Oct 16, 2016

28th Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 29:1, 4-7; Psalm 66:1-12; (2 Kings 5:1-3, 7-15c; Psalm 111;) 2 Timothy 2:8-15; Luke 17:11-19

Year C
Season after Pentecost
Oct 09, 2016

27th Sunday in Ordinary Time

Lamentations 1:1-6; Lamentations 3:19-26 or Psalm 137; (Habakkuk 1:1-4 and 2:1-4; Psalm 37:1-9;) 2 Timothy 1:1-14; Luke 17:5-10

Year C
Season after Pentecost
Oct 02, 2016

26th Sunday in Ordinary Time

Jeremiah 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 14-16; (Amos 6:1a, 4-7; Psalm 146;) 1 Timothy 6:6-19; Luke 16:19-31

Year C
Season after Pentecost
Sep 29, 2019